Certifikaty
KOSTE - všetko pre materské školy...
Akcie
 
.... a slnečné clony
 
....pre deti, mládež
 
....pre dospelých
 
....lavičky a pieskoviská z recyklovaného materiálu
 
....pre škôlky, ihriská, pieskoviská, centrá voľného času
 

.... s jednoliatou nohou

cena teraz 150,- Eur s DPH

bezudrzbova lavicka

Certifikáty

Všetky výrobky boli posúdené a certifikované autorizovanými osobami podľa STN EN 1176-1,2,3,5,6.
Okrem posúdenia slovenskou autorizovanou osobou sme nechali všetky naše výrobky posúdiť aj v TUV PRAHA podľa aktuálne platnej normy. Aj používané gumové rohože od slovenského výrobcu boli certifikované v TUV Praha.

V minulom roku sme získali ocenenie za preukázateľnú kvalitu ako jediný slovenský výrobca - vystavovateľ na výstave CONECO 2012.

Kritéria súťaže podľa ktorých nezávislá komisia ocenenie udeľovala:
- Všeobecná preukázateľná kvalita
- Pôvodnosť ( vlastný vývoj, patent, certifikáty)
- Novosť z hľadiska koncepcie, konštrukcie, technológie
- Parametre vlastností výrobku
- Statická užívateľská bezpečnosť ochrana zdravia a životného prostredia
- Funkčnosť, použiteľnosť
- Technický, ekonomický a spoločenský prínos
- Doba záruky, životnosť


Certifikat Certifikat Certifikat Certifikat
Certifikat Certifikat Certifikat Certifikat
Certifikat Certifikat Certifikat Certifikat
Lavičky a pieskoviská z recyklovaného materiálu... Ochranné siete na pieskoviská...
Adaptácia exteriérových detských ihrísk a špotovísk... Bezpečné útočisko zábavy a oddychu v lone prírody...
Basketbalové koše... kuchynky... obria šmýkalka... preliezačky... piknikové stolíky... záhradné domčeky...
Nábytok pre materské školy... stoly... stoličky... šatne... molitánový nabytok... detské kutiky...